Stoart - STOART

Stoart

klient: STOART
rok: 2016

Strona wizerunkowa dla STOART największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. STOART chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych.

Projekt zrealizowany we współpracy z Filipem Chmielewskim / Zdjęcia: Izabela Lechowicz oraz archiwum STOART.

zakres działań: Kreacja, Strona wizerunkowa, Responsive Web Design, Programowanie, Architektura informacji