Klient
STOART
Realizacja
2016

Strona wizerunkowa dla STOART największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. STOART chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych.

Projekt zrealizowany we współpracy z Filipem Chmielewskim / Zdjęcia: Izabela Lechowicz oraz archiwum STOART.