Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ - Instytut Żywności i Żywienia

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ

klient: Instytut Żywności i Żywienia
rok: 2016/2017

Dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, stworzyliśmy platformę informacyjną online. W projekcie odpowiadaliśmy za każdy etap kreacji i produkcji strony. Opracowaliśmy content (treści) strony do 10 głównych działów tematycznych. Na potrzeby projektu wykonaliśmy zestaw złożonych infografik. Odpowiadaliśmy także za produkcję 50 filmów oraz sesję fotograficzną z udziałem ekspertów dietetyki. Współpraca zakładała dwa etapy prace nad wyglądem witryny, dostosowane do bieżącej komunikacji Instytutu.

zakres działań: Kreacja, Infografika, Portal informacyjny, Architektura informacji, Projekt interfejsu użytkownika, Programowanie, Responsive Web Design, CMS, Copywriting, Spot Video, Sesja Foto