Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ | Rytm Digital - web development, digital branding, consulting

Przejdź do treści
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ
Klient
Instytut Żywności i Żywienia
Realizacja
2016/2017

Dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, stworzyliśmy platformę informacyjną online. W projekcie odpowiadaliśmy za każdy etap kreacji i produkcji strony. Opracowaliśmy content (treści) strony do 10 głównych działów tematycznych. Na potrzeby projektu wykonaliśmy zestaw złożonych infografik. Odpowiadaliśmy także za produkcję 50 filmów oraz sesję fotograficzną z udziałem ekspertów dietetyki. Współpraca zakładała dwa etapy prace nad wyglądem witryny, dostosowane do bieżącej komunikacji Instytutu.