Szkolimy i prowadzimy warsztaty dla kadry kultury. Warsztaty mają charakter zamknięty, odwiedzamy instytucje, ośrodki, centra i domy kultury w całej Polsce. 

Warsztaty dotyczą strategii promowania instutucji oraz digitalizacji obszarów, których scyfryzowanie wpływa na optymalizację działania instytucji, ułatwia codzienną pracę zespołów i pomaga w komunikacji z odbiorcami. Jako specjaliści od produktów cyfrowych chętnie podpowiadamy rozwiązania, w trakcie warsztatów jest przestrzeń na swobodne konsultacje z nami. 

W naszej pracy warsztatowej włączamy elementy kompetencji społecznych, stawiamy na dialog, przyjazną atmosferę. Jako praktycy wiemy, jak kluczową rolę odgrywa aktywny udział uczestników, włączamy ćwiczenia z metodyk działania, jak Design Thinking.