Digital storytelling, sposób na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, cyfrowa forma upowszechniania i popularyzowania opowieści | Rytm.Digital | Zadbaj o swój wizerunek online | Produkty i usługi cyfrowe

Przejdź do treści
Digital storytelling, sposób na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, cyfrowa forma upowszechniania i popularyzowania opowieści
Autorka: Agata Kühl

W ślad za raportem Digital 2023, między rokiem 2022 a 2023 liczba użytkowników internetu w Polsce wzrosła o 8,5%, aktualnie to 2.9 mln użytkowników, co stanowi 88,4 % populacji Polski spędzającej średnio przeszło 6 godzin dziennie w internecie.

Szczegółowe dane pochodzą z raportu Digital 2023 

Przytaczając powyższe dane, chcę podkreślić ogromny potencjał dotarcia do odbiorców poprzez cyfrowe opowiadanie historii. Naturalnie treść musi być wciągająca i należy podjąć wysiłki promocyjne, aby dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Czynników składających się na sukces jest wiele. 

Kompetencje naszego zespołu są pomocne na etapie tworzenia substancji, którą chcemy zaprezentować docelowym odbiorcom. Gdy zgłaszają się do nas klienci, którzy chcą opowiedzieć swoją historię w środowisku internetowym, nasz zespół odpowiada za dobór rozwiązań technologicznych i zaproponowanie odpowiednich środków wizualnych. Wszystkie nasze projekty z kategorii digital storytelling różnią się od siebie warstwą merytoryczną i sposobem prezentacji, łączy je ich cyfrowy charakter.

Projekty o rozmaitym charakterze mogą przyjmować formę digital storytelling. Wśród naszych realizacji są cyfrowe wystawy, film interaktywny, narracje biograficzne, wszystkie cyfrowe historie mają tę zaletę, że są powszechnie dostępne. Bez konieczności odwiedzenia galerii sztuki, kina czy księgarnii można się z treścią zapoznać z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Opowieść digitalową można także snuć wokół produktu czy usługi, jak choćby jedna z naszych realizacji, która służyła promocji serialu dostępnego na platformie cyfrowej.