Klient
Fundacja Transporter Kultury
Realizacja
2020

Fundacja Transporter Kultury poświęca się idei międzynarodowej i między-kulturowej komunikacji poprzez sztukę. Przez naszą działalność i projekty staramy się sprawić, aby sztuka współczesna była pomostem pomiędzy ludźmi, narodami i społecznościami.

Poprzez angażowanie młodych artystów w nasze projekty Fundacja Transporter Kultury otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń kulturowych i artystycznych. Realizujemy ideę twórczego dialogu różnych środowisk artystycznych. Nasze cele i zakres działań ukształtowały się w oparciu o wiele wydarzeń artystycznych, które organizowaliśmy we współpracy z różnymi środowiskami i grupami artystycznymi jeszcze przed powołaniem naszej Fundacji. 

Fundacja została powołana 15 września 2011 roku w Krakowie.