Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego - Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

klient: Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego
rok: 2021

Prof. Jerzy Wiszniewski był znanym polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim i autorem podręczników akademickich.

Fundacja jego imienia została powołana na mocy testamentu jego córki prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej, wybitnej prawniczki, wieloletniej sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Unii Europejskiej (dawniej Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich).

zakres działań: UX/UI, Strona wizerunkowa, Programowanie