W produktach jakie budujemy kluczowy jest użytkownik oraz jego satyfakcja. Tworzymy scenariusze zachowań, definiujemy grupy odbiorców oraz ich potrzeby, planujemy nawigację oraz elementy, z których składa się design system. Tworzymy produkty czytelne i przyjemne w odbiorze.