Przed startem prac kratywnych prowadzimy proces eksploracji i analizy, który pomaga generować pomysły i rozwiązania. Wykonujemy research zbierając kluczowe informacje do dalszych działań.

Inspirujemy się, wyznaczamy kierunki projektowe, analizujemy dobre i złe rozwiązania, definiujemy obszar, w którym końcowy produkt będzie funkcjonował.