Digitalizacja procesów, jako usprawnianie, optymalizacja i podniesienie efektywności – case studies | Rytm.Digital | Zadbaj o swój wizerunek online | Produkty i usługi cyfrowe

Przejdź do treści
Digitalizacja procesów, jako usprawnianie, optymalizacja i podniesienie efektywności – case studies
Autorka: Agata Kühl

Przy pomocy opisu trzech przykładów wskażemy jak rozumiemy digitalizację procesów, jakie było nasze zadanie i podejście w każdym z nich, jakie napotkaliśmy problemy, jak je rozwiązaliśmy oraz jakie uzyskaliśmy efekty.

Czym jest digitalizacja i czy można zdigitalizować proces?

Zanim o digitalizacji procesów, kilka słów o samej digitalizacji, czyli przekształceniu danych, informacji, treści i obiektów fizycznych z analogowej formy w ich cyfrowe odpowiedniki. Z tym pojęciem mogli się spotkać dotąd między innymi pracownicy rozmaitych instytucji, bo od wielu lat archiwizacja i digitalizacja zasobów to ważne, i czasochłonne, obszary działania. Takim przykładem może być platforma Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – Mediateka – cyfrowe archiwum, bogate w zasoby multimedialne i dokumenty, a zatem zasoby zdigitalizowane, dzięki czemu dostęp do nich się upowszechnił. 

Digitalizacji mogą także podlegać procesy – biznesowe, operacyjne, obsługi klienta, logistyczne – których zoptymalizowanie podniesie efektywność pracy zespołu, jakość usługi, przyspieszy codzienną pracę, przyniesie wymierne korzyści zauważalne w zasadzie natychmiast od momentu wdrożenia.