Warsztaty / Fabryka Stylu - Fabryka Stylu Olivia Drochlińska

Warsztaty / Fabryka Stylu

klient: Fabryka Stylu Olivia Drochlińska
rok: 2013 / 2014

Dla Fabryki Stylu i Olivii Drochlińskiej wykonaliśmy serię plakatów związanych z warsztatami szycia oraz wykładami. 

zakres działań: Kreacja, CI, Typografia, DTP / Skład do druku