Klient
Związek Kompozytorów Polskich
Realizacja
2020

Strona www 63 edycji Międzynarodowego Festiwalu Warszawska Jesień. Muzyka jest językiem, ale i język niesie własną muzykę. W festiwalowych koncertach oba te żywioły będą przeplatały się na różne sposoby, dotykając kwestii takich jak: 

rola słowa w muzyce – słowo wtopione w muzykę i muzyka wtopiona w słowo – język muzyki, muzyka języka – muzyki i języka elementy wspólne – specyfika struktur – gramatyka muzyki, architektura tekstu – podobieństwo funkcji – muzyka a informacja – komunikacja poprzez muzykę – środki przekazu – „mowa” muzyki w perspektywie społecznej – sztuka czasu zarazy: muzyka domowa.

Tegoroczna kreacja zabawy na stronie www bazowała na kreacji języka wizualno dźwiękowego. Stworzyliśmy algorytm, który w losowy sposób łączy otwarte w interpretacji bryły geometryczne z sylabami i znakami. Nagraliśmy bank dźwięków na potrzeby realizacji. O udział w nagraniach poprosiliśmy osoby z różnych krajów, dbając o zachowanie oryginalnego akcentu.

Zdjęcia: Archiwum Warszawska Jesień
Plakat: Adam Dudek