Publikacja Przemiany 2016 - Centrum Nauki Kopernik

Publikacja Przemiany 2016

klient: Centrum Nauki Kopernik
rok: 2016
zakres działań: Makieta publikacji, Typografia, Magazyn / gazeta, DTP / Skład do druku, Kreacja