Polonika - NIPDKG Polonika

Polonika

klient: NIPDKG Polonika
rok: 2018

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

zakres działań: Architektura informacji, Broszura, CMS, DTP / Skład do druku, Programowanie, Responsive Web Design, Strona wizerunkowa, UX/UI