Klient
Octo Legal
Realizacja
2022

Strona wizerunkowa dla kancelarii prawnej. DNA Octo Legal to spory sądowe i arbitrażowe, prawo gospodarcze, energetyczne oraz sprawy karne. Kancelaria świadczy usługi doradztwa klientom będącym liderami w swoich branżach. Obsługuje skomplikowane projekty w wielu obszarach prawa i w różnych sektorach.