Klient
ModelForm Wydawnictwo
Kompetencje
Realizacja
2010 / 2011

Zaprojektowaliśmy makietę graficzną miesięcznika MVP dostosowaną do wytycznych redakcyjnych. Stworzyliśmy czytelną, silnie działającą winietę oraz wyraźny i estetyczny styl okładek.