MVP Magazyn - ModelForm Wydawnictwo

MVP Magazyn

klient: ModelForm Wydawnictwo
rok: 2010 / 2011

Zaprojektowaliśmy makietę graficzną miesięcznika MVP dostosowaną do wytycznych redakcyjnych. Stworzyliśmy czytelną, silnie działającą winietę oraz wyraźny i estetyczny styl okładek.

zakres działań: Makieta publikacji, Logo, Kreacja, DTP / Skład do druku, Architektura informacji, Magazyn / gazeta, Typografia