Organizujemy i prowadzimy warsztaty, w czasie których wspólnie z klientami analizujemy postawione przed nami zadania. W trybie warsztatowym analizujemy problemy i obszary, które można zoptymalizować, definiujemy główne cele do osiągnięcia. 

W naszej pracy warsztatowej prowadzimy wywiady pogłębione z grupami użytkowników oraz zespołami klienta. W procesie poszukiwania rozwiązań korzystamy z takich technik jak Design Thinking, tworzymy User Story Mapping oraz Service Journeys, mapujemy i analizuejmy ścieżki, jakie przebywają klienci lub użytkownicy podczas korzystania z usług i produktów.