Agata Kühl
Agata Kühl
Manager / Partner

Agata Kühl absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki. W Rytm.Digital jako managerka dpowiada za kontakt z klientami i relacje new business. Jako facylitatorka odpowiada za efektywną pracę z zespołami i warsztaty. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w agencjach reklamowych, w których koordynowała liczne i kompleksowe kampanie dla dużych klientów korporacyjnych.