Publikacja Przemiany 2016 - Centrum Nauki Kopernik

Publikacja Przemiany 2016

client: Centrum Nauki Kopernik
year: 2016
scope: Magazine / publiaction mockup templates, Typography, Magazine and newspaper, DTP / typesetting for printing, Creation